Naše služby

Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca a hlavne spokojnosť zákazníka, preto sme pre Vás aj okrem iného otvorili účtovnú kanceláriu v Dunajskej Lužnej (5 km od Bratislavy), aby sme mali bližšie k Vám. Zameriavame sa hlavne na bratislavský a trnavský kraj.

Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.

Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka , ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software atď...) a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.

Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce s tým súvisiacej v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy, Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.