Cenník

spracovanie ekonomickej agendy pre podnikateľov – podvojné účtovníctvo, platca DPH

paušál od 30 € podľa charakteru účtovníctva
za účtovnú položku 0,70
za priebežné spracovanie miezd 10 €/ 1 pracovník
ročné zúčtovanie dane, ZP 10
spracovanie ročnej účtovnej závierky, ročných účtovných výkazov a ročného daňového priznania k dani z príjmov PO za účtovné obdobie od 100 € podľa charakteru účtovníctva.

Cenová ponuka

Cenová ponuka je orientačná, stačí nám zaslať vyplnený formulár, kde nás bližšie oboznámite s Vašou spoločnosťou a my Vám obratom zašleme vypracovanú konkrétnu cenovú ponuku.


Váš e-mail:
Platca DPH: neplatca DPH mesačný štvrťročný
Počet vystavených faktúr mesačne:
Počet prijatých faktúr mesačne:
Počet pokladničných dokladov mesačne:
Počet zamestnancov:
Majetok:
Miesto podnikania: tuzemsko štáty EÚ štáty mimo EÚ
Iné: