Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca a hlavne spokojnosť  zákazníka.

 

 

Vedenie účtovníctva

 

Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.

 

Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného  účtovníka , ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.

 

Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce s tým súvisiacej v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy, Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.

 

© MILOTT s.r.o. 2018 / GDPR